Myszoskoczek - vademecum

Zachowania


Tupanie

Myszoskoczek tupie tylnymi kończynami w dwóch sytuacjach- gdy wyczuwa niebezpieczeństwo i przy podnieceniu seksualnym (samca). Tupaniem zazwyczaj natychmiast ,,zarażane? są pozostałe osbniki stada. Jest to zaskakująco głośny dźwięk jak na tak małe gryzonie. Czynnikiem są tutaj bardzo silne tylne kończyny. Przy poczuciu niebezpieczeństwa, myszoskoczek staje się bardzo płochliwy i nawet niewielki ruch ręką z drugiego końca pokoju sprawia, że gryzonie uciekają w popłochu gdzie się da. Często zdarza się, że młodsze myszoskoczki tupią bez wyraźnego powodu- po prostu uczą się pewnych stadnych zachowań, jakim jest właśnie tupanie. Możliwe, że służy ono też ostrzeganiu członków stada przed niebezpieczeństwem.

Higiena

Myszoskoczek jest bardzo czystym zwierzęciem. Sporą część czasu swojego krótkiego życia przeznacza właśnie na higienę. Żyjące w zgodzie myszoskoczki często myją się nawzajem- jest to oznaka dobrych stosunków członków stada.

Interakcje z innymi osobnikami

Myszoskoczki to bardzo społeczne zwierzęta. Dobrze zorganizowana grupa śpi zazwyczaj w jednej kupce, wzajemnie się myje i ostrzega przed niebezpieczeństwem.

Wszystko wygląda bajecznie, lecz jest to tylko instynkt, myszoskoczki tak naprawdę nie przywiązują się emocjonalnie do członków stada. Zwróć uwagę na reakcję, gdy jednemu gryzoniowi dasz jakiś smakołyk- pozostałe będą starały się mu go za wszelką cenę odebrać. Czasami kończy się to na drobnych przepychankach.

Zaznaczanie terenu

Myszoskoczki są zwierzętami terytorialnym. Każdy myszoskoczek posiada na brzuchu gruczoł zapachowy, którym pocierając o podłoże zaznacza go swoim unikalnym zapachem. Gryzonie będą zaznaczać owym gruczołem każdy przedmiot, który uznają za swoją własność. Szczególnie jest to widoczne gdy myszoskoczek znadjdzie się w miejscu, w którym nie wyczuje zapachu żadnego myszoskoczka, np. po wypuszczeniu go na pokój. Zmysł węchu jest u myszoskoczków bardzo dobrze rozwinięty i to właśnie za jego pośrednictwem poznaje on przedmioty. Spróbuj podać swojemu pupilowi nasiono słonecznika ręką pachnącą mydłem- prawdopodobnie nie weźmie go, bo nie rozpozna go jako słonecznik.